Usługi

Oferta naszej kancelarii koncentruje się na usługach dla biznesu. Proponujemy firmom pomoc z zakresu audytu, rachunkowości, wycen. Przeprowadzone przez nas czynności w znacznej części mają charakter analityczny, przez co pomagają przedsiębiorcom zapoznać się z faktyczną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Jako kancelaria biegłego rewidenta oferujemy także usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego.

Posiadane doświadczenie, kompleksowa oferta i profesjonalizm czynią z nas stabilnego i godnego zaufania partnera .

Współpracując z nami, zagwarantują sobie Państwo rzetelną i kompleksową obsługę, która obejmuje:

Audyt sprawozdań finansowych min:

 • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
 • przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
 • przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
 • przeglądy śródroczne jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
 • przeglądy śródroczne skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
 • badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu,

Badanie planów przekształceń, podziałów i połączeń.

Wyceny udziałów, przedsiębiorstw, znaków towarowych i marek.

Ekspertyz i opinii ekonomiczno – finansowych min:

 • oceny systemów finansowo- księgowych,
 • ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (przegląd ksiąg rachunkowych ),
 • ocena systemu kontroli wewnętrznej,
 • ocena prawidłowości inwentaryzacji,
 • diagnozowania kondycji finansowej podmiotów,

Doradztwa podatkowego.

 • doradztwa w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych (łączenie, podział, przekształcenia),

Usług szkoleniowych w zakresie rachunkowości, finansów i podatków.

Naszą specjalnością jest rozwiązywanie szczególnie trudnych problemów, dotyczących nietypowych i nieszablonowych zdarzeń finansowo-księgowych.