Wycena spółek

Podejmując się przeprowadzenia dokładnej oceny wartości, w tym także wyceny spółek, uwzględniamy wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny rezultat takiego działania.

Oferujemy oceny wartości następujących składników majątkowych:

  • papierów wartościowych (m.in. akcji, opcji oraz obligacji);
  • wartości niematerialnych i prawne np. patentów lub znaków handlowych;
  • projektów innowacyjnych;
  • spółek, przedsiębiorstw.

Wyceniamy spółki, przedsiębiorstwa, które obecnie są w fazie dynamicznego i prawidłowego funkcjonowania, jak również i tych, które są w stanie upadłości.
Wyceniamy przedsiębiorstwa o wartości których decyduje ich majątek oraz takie w których decydujące znaczenie mają wartości niematerialne i prawne, w tym przede wszystkim know-how.

Wyceniamy zarówno zakłady produkcyjne jak i usługowe, w tym również portale/wortale internetowe.

W trakcie realizowanej obsługi pracownicy Kancelarii Biegłego Rewidenta posiłkują się powszechnie obowiązującymi metodami, dzięki którym dokonywana przez nich ocena przedstawia wartość zgodną ze stanem faktycznym. Dzięki swoim kwalifikacjom są oni w stanie dobrać metodę  wyceny spółki do profilu przedsiębiorstwa oraz celu, któremu dana wycena ma służyć.