Kontakt

Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000427758, NIP: 6762457379, REGON: 122618599

Kancelaria wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.


Zapraszamy do kontaktu:

+48 602 228 779 +48 669 225 121
info@kancelaria-kbr.pl

Skontaktuj się z nami!


    ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ