O kancelarii

Jesteśmy polską kancelarią działającą na rynku audytorskim od 2012 roku.

Kancelaria wpisana jest na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3804.

Komplementariuszem Spółki jest doświadczony biegły rewident Anna Kuza:

  • biegły rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 10473
  • biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Posiada bogate doświadczenie z zakresu audytu, wycen i doradztwa podatkowego poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym min. współpracą z firmami audytorskimi. Biegłym Rewidentem jest od 2005 roku Jako biegły rewident uczestniczyła w licznych projektach dotyczących badania sprawozdań finansowych min. uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, spółki giełdowe , spółki prawa handlowego o zróżnicowanej branży. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenach: papierów wartościowych (akcji, obligacji, opcji), przedsiębiorstw, jak również wartości niematerialnych i prawnych (patentów, znaków handlowych, marek) Komandytariuszami Spółki są prawnicy, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa w tym, również prawa gospodarczego, podatkowego.

Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszystkich świadczonych usług – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

NASZE WARTOŚCI

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz nieustannie doskonalonej i poszerzanej wiedzy gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie.

Cechami najwyżej cenionymi w naszej działalności jest profesjonalizm, precyzja, przejrzystość, które bezwzględnie przyświecają współpracy z każdym Klientem.

Budujemy profesjonalną i nowoczesną Kancelarię