Pozostałe usługi

W ramach działalności naszej kancelarii wykonujemy:

 • usługi poświadczające i atestacyjne, które służą dostarczaniu informacji mogących wspierać rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnieniu bezpieczeństwa przekazywanych informacji gospodarczych takich jak m.in.:
  • poświadczanie sprawozdań finansowych: Biegły rewident może poświadczać sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, potwierdzając ich zgodność z obowiązującymi standardami rachunkowości;
  • poświadczanie zgodności z umowami: Biegły rewident może dostarczyć pisemne potwierdzenie, że przedsiębiorstwo spełnia warunki umowy, na przykład w przypadku umów kredytowych czy umów handlowych.
  • poświadczanie danych statystycznych: Biegły rewident może poświadczać dane statystyczne lub raporty dotyczące różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa.
   poświadczanie zgodności procesów biznesowych: Potwierdzanie zgodności i efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa.
  • Usługi te wykonywane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Przeglądu (MSUP), Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA).
 • usługi zarezerwowane dla biegłych rewidentów wynikające z wymogów Kodeksu Spółek Handlowych m.in. badanie planów połączenia, podziału, przekształcenia, wycen. Komplementariusz spółki jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.
 • audyt funduszy unijnych.