Badanie planów przekształceń, podziałów i połączeń

Badanie planu przekształcenia, połączenia lub podziału jest to usługa, którą podmioty dokonujące połączeń, podziałów lub przekształceń zobowiązane są zlecić.

Plan przekształcenia spółki należy poddać badaniu przez biegłego sądowego w zakresie poprawności i rzetelności dokumentów składanych w sądzie rejonowym (tj. plan podziału, plan połączenia lub podziału) . Wynika to z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Komplementariusz Spółki Anna Kuza posiada uprawnienia biegłego sądowego z zakresu rachunkowości.

Wykonujemy:

badanie planu przekształcenia:

  • spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • spółki kapitałowej w spółkę osobową,
  • spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  • spółki osobowej w inną spółkę osobową,
  • przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

badanie planu połączenia:

  • spółek kapitałowych ,
  • spółek osobowych

badanie planu podziału spółek kapitałowych