Badanie planów przekształceń, podziałów i połączeń

W ramach działalności naszej kancelarii przeprowadzamy badanie planu przekształcenia, połączenia lub podziału. Jest to usługa, którą podmioty dokonujące połączeń, podziałów lub przekształceń zobowiązane są zlecić. My natomiast możemy odpowiedzieć na te potrzeby, ponieważ dysponujemy odpowiednimi, wymaganymi uprawnieniami.

Plan przekształcenia spółki należy poddać badaniu przez biegłego sądowego w zakresie poprawności i rzetelności dokumentów składanych w sądzie rejonowym (tj. plan podziału, plan połączenia lub podziału) . Wynika to z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Komplementariusz Spółki Anna Kuza posiada uprawnienia biegłego sądowego z zakresu rachunkowości.

Wykonujemy:

badanie planu przekształcenia:

  • spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • spółki kapitałowej w spółkę osobową,
  • spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  • spółki osobowej w inną spółkę osobową,
  • przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

badanie planu połączenia:

  • spółek kapitałowych ,
  • spółek osobowych

badanie planu podziału spółek kapitałowych