Audyt sprawozdań finansowych

Audyt sprawozdań finansowych przeprowadzony przez biegłego rewidenta  to cenne informacje o kondycji Spółki, wskazanie możliwości poprawy oraz bieżące rozwiązywanie problemów księgowych w firmie , jak również sposób na odpowiedzialne zaplanowanie jej przyszłości.

Oferta obejmująca audyt Spółek obejmuje również przegląd sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, opisujących okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzonych na inny moment niż dzień bilansowy. Przegląd dotyczy najczęściej półrocznych sprawozdań finansowych spółek giełdowych.

Na terenie Krakowa i całej Polski Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu audytu:

  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSSF,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSSF,
  • przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych
  • przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądy śródroczne jednostkowych sprawozdań finansowych
  • przeglądy śródroczne skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu

Wypełnij kartę informacyjną a my prześlemy ci ofertę.
- formularz on-line – wypełnij

- pobierz dokument w formacie word i prześlij wypełniony na adres: b.gerczak@kancelaria-kbr.pl - Karta-infomacyjna-ogólna.doc