Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe

Są to usługi atestacyjne związane z opinią biegłego rewidenta na temat jakiegoś twierdzenia min. z działaniem systemu kontroli, zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.

Nasza kancelaria oferuje usługi min:

  • oceny systemów finansowo- księgowych,
  • ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (przegląd ksiąg rachunkowych )
  • ocena systemu kontroli wewnętrznej,
  • ocena prawidłowości inwentaryzacji,
  • diagnozowania kondycji finansowej podmiotów,