Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe

Wykonujemy usługi typu due diligence w zakresie rachunkowym i prawnym.

W naszej kancelarii świadczone są usługi atestacyjne związane z opinią biegłego rewidenta na temat jakiegoś twierdzenia m.in. z działaniem systemu kontroli, zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami. Uzyskana w ten sposób ekspertyza może pomóc przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji strategicznych dla działalności i rozwoju firmy.

Nasza kancelaria oferuje usługi m.in:

  • oceny systemów finansowo- księgowych,
  • ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (przegląd ksiąg rachunkowych),
  • ocena systemu kontroli wewnętrznej,
  • ocena prawidłowości inwentaryzacji,
  • ocena kondycji finansowej podmiotów.

Przygotowywane ekspertyzy oraz opinie ekonomiczno-finansowe są przygotowywane rzetelnie oraz obiektywnie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych oraz ekonomicznych. Działania przeprowadzamy terminowo i raportujemy wyniki przeprowadzonych czynności w celu przedstawieniu rezultatów do wyglądu i dalszego wykorzystania przez Zleceniodawców. Możemy także skomentować i objaśnić sposób przeprowadzenia poszczególnych czynności.