Biegły rewident

Witamy w Kancelarii Biegłego Rewidenta

W krótkiej odsłonie pragniemy przedstawić naszą Kancelarię z siedzibą w Krakowie, zakres jej usług i doświadczenie. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich małych, średnich i dużych, działalności gospodarczych , spółek prawa handlowego ,spółek cywilnych, przedsiębiorstw.

Oferta Kancelarii z biurem w Krakowie obejmuje szeroką gamę usług audytorskich realizowanych przez biegłego rewidenta, wśród których wyróżnić należy:

 • audyt sprawozdań finansowych min:
  • badanie (wg PSR/MSR) jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych);
  • przeglądy (wg PSR/ MSR) jednostkowych, skonsolidowanych i śródrocznych sprawozdań finansowych;
  • badanie, dla potrzeb prospektu, historycznych informacji finansowych;
 • badanie połączeń, podziałów oraz planów przekształceń spółek;
 • dokonywanie wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, marek oraz udziałów;
 • sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej lub ekspertyzy, a w tym:
  • specjalistycznej oceny (systemu kontroli wewnętrznej, prawidłowości inwentaryzacji, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemów finansowo-księgowych);
  • diagnozy kondycji finansowej podmiotu;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych.

Nasi biegli rewidenci z Krakowa oraz terenu całej Polski są w stanie udzielić Państwu również wsparcia szkoleniowego które będzie obejmowało szkolenie w zakresie:

 • podatków,
 • finansów,
 • rachunkowości.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą/ Zapraszamy do współpracy

 

Audyt

Obrazek

Realizowany przez krakowską Kancelarię audyt, ukierunkowany na rzetelną ocenę sporządzonego sprawozdania finansowego, pozwoli nie tylko na wykrycie wszelkich nieprawidłowości, ale również odnalezienie właściwych rozwiązań. Biegły rewident podejmie się zarówno badania sprawozdania jednostkowego, jak również sprawozdań skonsolidowanych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność – ocenie zostaną poddana również historia informacji finansowych.

Doradztwo podatkowe

Obrazek

Realizowane przez naszą krakowską Kancelarię doradztwo podatkowe oparte jest na indywidualnej obsłudze – całkowicie dostosowanej do profilu konkretnej działalności gospodarczej oraz oczekiwań Klienta. Współpraca z naszym biurem pozwoli Państwu poddać rzetelnej i wnikliwej ocenie bieżące działania, jak również zastanowić się nad możliwością wdrożenia korzystnych optymalizacji. Nasze usługi pozwolą też zminimalizować ryzyko błędu.

Wycena spółek

Obrazek

Niezależnie od celu wyceny, dokonywane przez nas wyceny spółek, przedsiębiorstw oparte są na precyzyjnych metodologiach. Podejmując się realizacji takiej usługi pracownicy Kancelarii zawsze mają na uwadze nie tylko wartość majątkową wynikającą z wartości rzeczy materialnych, ale również i tę, którą dane przedsiębiorstwo zawdzięcza swoim wartościom niematerialnym i prawnym (np. now-how). Zakładka