O kancelarii

Jesteśmy firmą audytorską założoną w 2012 roku wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3804.

Komplementariuszem Spółki jest doświadczony biegły rewident Anna Kuza :

  • biegły rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 10473
  • biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Posiada bogate doświadczenie z zakresu audytu, wycen i doradztwa podatkowego poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym min. współpracą z firmami audytorskimi. Biegłym Rewidentem jest od 2005 roku . Jako biegły rewident uczestniczyła w licznych projektach dotyczących badania sprawozdań finansowych min. uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, spółki giełdowe , spółki prawa handlowego o zróżnicowanej branży.
Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenach: papierów wartościowych (akcji, obligacji, opcji), przedsiębiorstw, jak również wartości niematerialnych i prawnych (patentów, znaków handlowych, marek)
Komandytariuszami Spółki są prawnicy, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa w tym, również prawa gospodarczego, podatkowego.

Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszystkich świadczonych usług – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

Budujemy profesjonalną i nowoczesną Kancelarię.

Dokumenty do pobrania:

Raport z przejrzystości – KBR za 2013 rok