Usługi

Oferta naszej kancelarii koncentruje się na usługach dla biznesu. Proponujemy firmom pomoc z zakresu audytu, rachunkowości, wycen. Przeprowadzone przez nas czynności w znacznej części mają charakter analityczny, przez co pomagają przedsiębiorcom zapoznać się z faktyczną sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Jako kancelaria biegłego rewidenta oferujemy także usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego.

Posiadane doświadczenie, kompleksowa oferta i profesjonalizm czynią z nas stabilnego i godnego zaufania partnera .

Współpracując z nami, zagwarantują sobie Państwo rzetelną i kompleksową obsługę, która obejmuje:

 • audyt sprawozdań finansowych min:
  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
  • przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
  • przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
  • przeglądy śródroczne jednostkowych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
  • przeglądy śródroczne skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg PSR/MSR,
  • badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu,
 • badanie planów przekształceń, podziałów i połączeń,
 • wyceny udziałów, przedsiębiorstw, znaków towarowych i marek
 • ekspertyz i opinii ekonomiczno – finansowych min:
  • oceny systemów finansowo- księgowych,
  • ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych (przegląd ksiąg rachunkowych ),
  • ocena systemu kontroli wewnętrznej,
  • ocena prawidłowości inwentaryzacji,
  • diagnozowania kondycji finansowej podmiotów,
 • doradztwa podatkowego,
 • doradztwa w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych (łączenie, podział, przekształcenia),
 • usług szkoleniowych w zakresie rachunkowości, finansów i podatków.

Naszą specjalnością jest rozwiązywanie szczególnie trudnych problemów, dotyczących nietypowych i nieszablonowych zdarzeń finansowo-księgowych.